Często korzystam ze sprzedaży wysyłkowej do krajów Unii Europejskiej. Konieczne do rozliczenia dokumenty dostawałem często z opóźnieniem, co powodowało, że miałem problemy z ewidencją tej sprzedaży. Czy od nowego roku również będę miał obowiązek ewidencjonowania w rozliczeniu za okres, w którym dokonałem sprzedaży? - pyta pan Grzegorz z Łodzi.

Nie. Nowelizacja ustawy o VAT wprowadza zmiany, dzięki którym będzie można wykazać sprzedaż w następnym okresie rozliczeniowym.

Zmiana korzystna dla podatników VAT dokonujących sprzedaży wysyłkowej została wprowadzona w art. 23 ustawy o VAT. Zgodnie z nią w przypadku, gdy podatnik dokonujący sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za okres, w którym dokonał dostawy, nie otrzymał dokumentów wskazujących, że wystąpiła sprzedaż na terytorium państwa członkowskiego, nie będzie musiał wykazywać takiej sprzedaży za dany okres rozliczeniowy.

Będzie musiał jednak wykazać tę sprzedaż w ewidencji za następny okres rozliczeniowy jako dostawę towarów na terytorium kraju. Ustawa wprowadza jednak warunek, zgodnie z którym podatnik będzie musiał otrzymać stosowne dokumenty przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. Otrzymanie dokumentów potwierdzających dostawę na terytorium Wspólnoty po terminie ewidencji za okres rozliczeniowy, w którym podatnik dokonał sprzedaży wysyłkowej, będzie uprawniało podatnika do korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres, w którym podatnik otrzymał te dokumenty.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 1 pkt 18 lit. c) ustawy z 7 listopada 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 209, poz. 1320), która w części weszła w życie 1 grudnia 2008 r., ale wymienione przepisy wejdą w życie od 1 stycznia 2009 r.