Na początku listopada poniosłam wydatki na ekspres do kawy zakupiony do biura. Urząd skarbowy twierdzi, że zakup ten nie może stanowić kosztów uzyskania przychodów. Czy od zakupionych wydatków niebędących kosztami podatkowymi można odliczyć VAT? - pyta pani Sabina z Iłży.

Tak. Od grudnia, czyli po wejściu w życie znowelizowanych przepisów ustawy o VAT, będzie istniała taka możliwość.

Obecnie obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się do nabywanych przez podatnika towarów i usług, jeżeli wydatki na ich nabycie nie mogłyby być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym.

Sytuacja związana z odliczeniem VAT od zakupów, które nie będą stanowiły kosztów uzyskania przychodów, zmieni się po wejściu nowych przepisów ustawy o VAT. Nie będzie już tego ograniczenia.

Należy pamiętać, że jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w terminach (np. w rozliczeniu za okres, w którym otrzymał fakturę), może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następny okres rozliczeniowy. Od grudnia będzie tak, że jeżeli podatnik nie dokona obniżenia kwoty podatku należnego w obowiązujących terminach, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za następne okresy rozliczeniowe, jednak nie później niż za ostatni okres roku podatkowego.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 pkt 40 i 42 ustawy z 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nowelizacja znajduje się w Sejmie po poprawkach senackich).