Podatnik zakłada działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego. Przymierza się do zakupu kasy fiskalne w cenie 3 tys. zł.

- Czy będę mógł odliczyć połowę ceny kasy - pyta pan Jacek w liście do redakcji.

W przypadku odliczenia ulgi na zakup kasy fiskalnej po 1 grudnia, podatnik odzyska maksymalnie 700 zł ceny kasy.

Podatnikom podlegającym obowiązkowi prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas rejestrujących przysługuje ulga z tytułu zakupu kasy. Podatnicy mogą odliczyć kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania.

Obecnie wysokość odliczenia wynosi 50 proc. ceny jej zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2,5 tys. zł. Wysokość rekompensaty została zmieniona nowelizacją ustawy o VAT, która wchodzi w życie 1 grudnia 2008 r. Po zmianach wysokość rekompensaty wyniesie 90 proc. ceny kasy, maksymalnie jednak 700 zł. Dla podatników używających zaawansowanych technologicznie i drogich kas skutek wejścia w życie nowych przepisów będzie negatywny. Do tej pory przy zakupie kasy za 3 tys. zł mogli liczyć na odliczenie w wysokości 1,5 tys. zł. Jeżeli pod nowymi przepisami zakupią kasę za 3 tys. zł, przysługuje im odliczenie w wysokości 700 zł. Na zmianie zyskają natomiast podatnicy, którzy używają prostych i tanich kas rejestrujących. Jeżeli cena kasy wynosi 700 zł, podatnik będzie uprawniony do uzyskania odliczenia równego 630 zł, podczas gdy według obecnie obowiązujących przepisów, mógł uzyskać jedynie połowę tej kwoty.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 pkt 57 lit. b) ustawy z 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nowelizacja czeka na rozpatrzenie przez Senat).