Podatnik chciałby przekazać nieodpłatnie synowi zakład rzemieślniczy, stanowiący część prowadzonego przedsiębiorstwa.

- Czy taka transakcja będzie podlegała opodatkowaniu VAT - pyta pan Krzysztof w liście do redakcji.

Do 1 grudnia 2008 r. takie przekazanie może podlegać VAT, po tej dacie będzie wyraźnie wyłączone z podatku.

Z przekazaniem zakładu warto poczekać do 1 grudnia. Z tym dniem wchodzi w życie uchwalona przez Sejm 15 października nowelizacja ustawy o VAT, która rozszerza wyłączenie z opodatkowania transakcji zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, rezygnując z wymogu, aby był to oddział samodzielnie sporządzający bilans.

W świetle obowiązujących przepisów ustawy o VAT przepisów tej ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zakładu (oddziału) samodzielnie sporządzającego bilans. W praktyce nie powstaje obowiązek w zakresie VAT, jeżeli przedmiotem zbycia jest całe przedsiębiorstwo. Gdy zbyciu podlega jedynie część przedsiębiorstwa, dla wyłączenia z VAT konieczne jest, aby stanowiła ona organizacyjnie wyodrębniony w firmie zakład lub oddział samodzielnie sporządzający bilans, co w przypadku zakładów rzemieślniczych raczej nie ma miejsca.

Nowelizacja ustawy o VAT przewiduje, że wyłączenie z opodatkowania będzie dotyczyło również zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zgodnie z wprowadzoną definicją pod tym pojęciem należy rozumieć organizacyjnie i finansowo wyodrębniony w istniejącym przedsiębiorstwie zespół składników materialnych i niematerialnych, w tym zobowiązania przeznaczonych do realizacji określonych zadań gospodarczych, który zarazem mógłby stanowić niezależne przedsiębiorstwo samodzielnie realizujące te zadania.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 1 pkt 1 lit. d) pkt 3 lit. a) ustawy z 15 października 2008 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (nowelizacja czeka na rozpatrzenie przez Senat).