Od lekarza i lekarza stomatologa, którzy przyjmują pacjentów do 48 godzin miesięcznie, fiskus zażąda 11,10 zł za każdą godzinę. Gdy ten czas mieści się w granicach powyżej 48 do 96 godzin, wysokość karty wyniesie co miesiąc 532,80 zł + 14,90 zł za każdą godzinę ponad 48. A gdy usługi medyczne są świadczone powyżej 96 godzin miesięcznie, należy płacić podatek w formie karty w stałej wysokości 1248,00 zł miesięcznie. Natomiast felczer płaci zawsze 3,30 zł za godzinę świadczonych usług, niezależnie od częstotliwości ich świadczenia.

W przypadku technika dentystycznego, który świadczy usługi do 24 godzin miesięcznie, stawka karty wynosi 9,80 zł za każdą godzinę. Gdy usługi świadczy powyżej 24 do 96 godzin, powinien płacić 235,20 zł +12,80 zł za każdą godzinę ponad 24. Gdy powyżej 96 godzin, musi płacić fiskusowi co miesiąc stałą kwotę karty podatkowej w wysokości 1156,80 zł. Natomiast pielęgniarka lub położna płaci kartę podatkową w wysokości 1,30 zł za każdą godzinę świadczonych usług medycznych.

Warto przy tym pamiętać, że w każdym z wymienionych przypadków stawka dotyczy również wykonywania zawodu przy zatrudnieniu jednej pomocy fachowej lub przyuczonej, ale nie dotyczy działalności prowadzonej w formie spółki cywilnej osób fizycznych.