PORADA

Podatniczka otrzymuje od swojego pracodawcy możliwość skorzystania z karnetów rekreacyjnych, które uprawniają do korzystania z basenów, siłowni, saun. Szef raz na jakiś czas oferuje również swoim pracownikom bilety do kina lub teatru.

Czy od takiego karnetu lub biletu pracownik musi zapłacić podatek - pyta pani Magdalena z Krakowa w liście do redakcji.

Odpowiedź jest twierdząca. Przy otrzymaniu karnetu lub biletu u pracownika powstanie przychód, od którego trzeba będzie zapłacić podatek.

Łukasz Karwacki, konsultant w dziale doradztwa podatkowego w PricewaterhouseCoopers wyjaśnia nam, że karnety na basen, siłownię czy bilety do kina, które pracodawca przekazuje pracownikom, stanowią - co do zasady - przychód po stronie pracownika. Zgodnie bowiem z przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, świadczenia rzeczowe udostępnione pracownikom podlegają opodatkowaniu, jeżeli pracownik je otrzymał lub zostały one pozostawione do jego dyspozycji.

- W konsekwencji pracodawca powinien od takiego świadczenia odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, a także odprowadzić należną zaliczkę na podatek dochodowy (analogicznie jak od pensji pracownika) - podpowiada Łukasz Karwacki.

Zastrzega jednak, że wskazana reguła nie ma zastosowania, gdy karnety na zajęcia sportowe lub też bilety na imprezy kulturalne są przez pracodawcę finansowane z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, co jest powszechną praktyką. W takim przypadku, zgodnie z ustawą o PIT, wolna od podatku jest wartość rzeczowych świadczeń do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 380 zł.

- Nadwyżka wartości świadczeń powyżej wskazanego limitu stanowi przychód pracownika podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Natomiast świadczenia te nie będą stanowić podstawy składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne (niezależnie od ich wysokości) - stwierdza Łukasz Karwacki.

Dodaje, że pewne kontrowersje budziło w tym kontekście ustawowe wyłączenie, stanowiące, że świadczeniami rzeczowymi nie są bony, talony i inne znaki uprawniające do ich wymiany na towary lub usługi, i wypływające z niego pytanie, czy karnet lub bilet są właśnie znakiem uprawniającym do ich wymiany na towary lub usługi.

- Zgodnie jednak z powszechnym stanowiskiem urzędów skarbowych, zarówno karnety, jak i bilety nie uprawniają do ich wymiany na towary lub usługi, a jedynie potwierdzają już istniejące uprawnienie do skorzystania ze ściśle określonego świadczenia - wskazuje nasz rozmówca z Pricewaterhouse-Coopers.

Podsumowuje, że karnety i bilety są świadczeniami rzeczowymi i korzystają z opisanego zwolnienia.

380 zł do tej wysokości w skali roku jest wolna od podatku wartość świadczeń rzeczowych sfinansowanych z ZFŚS. Nadwyżka ponad tę kwotę jest opodatkowana