Czy za pobyt w Polsce przysługują diety

Podatnik pracuje w Wielkiej Brytanii. Z podatków rozlicza się w Polsce. Czasem przyjeżdża do kraju. Czy za czas pobytu w Polsce przysługują mu diety?

Czy dojazdy do i z pracy generują przychód

Pracownicy spółki, w tym prezes zarządu (będący również pracownikiem na podstawie umowy o pracę), w czasie odbywania podróży służbowej korzystali z samochodu służbowego z miejsca pracy do miejsca zamieszkania, aby kontynuować podróż służbową z miejsca zamieszkania do miejsca docelowego, a następnie z miejsca docelowego do miejsca zamieszkania, a w dniu następnym do miejsca pracy. Czy dojazdy do i z miejsca pracy spowodują powstanie u pracowników przychodu ze stosunku pracy?

Czy kierowca może przebywać w podróży

Podatnik prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług transportowych w kraju i za granicą. Nie zatrudniania pracowników. Sam wykonuje pracę polegającą na kierowaniu pojazdami. Czy taki charakter pracy pozwala uznać, że podatnik odbywa podróż służbową?

Czy można odliczyć wydatki na posiłki

Pracownicy spółki w czasie podróży służbowych ponoszą różnego rodzaju wydatki na posiłki. Dotychczas pracodawca wypłacał pracownikom diety w wysokości zgodnej z rozporządzeniem ministra pracy i polityki społecznej. Obecnie spółka chciałaby zwracać pracownikom koszty wyżywienia na podstawie rachunków przedstawionych przez pracowników. Czy taki zwrot będzie można ująć w kosztach?

Czy wyjazd zagraniczny będzie kosztem firmy

W kwietniu 2011 r. podatnik rozpoczął działalność gospodarczą, której przedmiotem jest świadczenie usług transportowych wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, którym jest firma transportowa. Podatnik świadczy usługi na terenie kraju i za granicą. Podczas wyjazdów ponosi osobiście wydatki związane z utrzymaniem. We wpisie do ewidencji oraz w zgłoszeniu do urzędu skarbowego miejscem wykonywania działalności jest Polska. Czy podatnik może zaliczać do kosztów uzyskania przychodów wartość diet z tytułu zagranicznych podróży służbowych?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższa pytania. Zobacz artykuł w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć podróże służbowe.