Podstawowa zasada dotycząca wysokości stawek VAT dla usług budowlanych mówi, że preferencyjną 8-proc. stawką opodatkowana jest dostawa, budowa, remont, modernizacja, termomodernizacja lub przebudowa obiektów budowlanych lub ich części zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Natomiast wszystkie ww. czynności opodatkowane są 23-proc. stawką VAT, jeśli nie są wykonywane w obiektach budowlanych zaliczonych do budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym. Co do zasady oznacza to, że o wysokości opodatkowania decyduje charakter mieszkalny lub niemieszkalny obiektu budowlanego, w którym świadczona jest usługa budowlana.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Budownictwa objętego społecznym programem mieszkaniowym

Braku ogólnej definicji pojęcia usług budowlanych

Usług na nieruchomości położonej w innym kraju

Dokumentowania usług świadczonych poza granicami

Wysokości limitu zwolnienia podmiotowego z VAT

Obowiązku podatkowego a zaliczek na usługi budowlane

Obowiązku podatkowego od usług opłacanych w ratach

Obowiązku podatkowego od usług wykonywanych etapami

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie stawki VAT obowiązują w budownictwie.