1 Sprawdź, jak zmieniły się wymagania ustawowe od 1 kwietnia 2011 r.

Przedstawicielem podatkowym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna niemająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna posiadająca odpowiednio siedzibę lub stałe miejsce zamieszkania w Polsce, jeżeli spełnia łącznie warunki z art. 15 ust. 8 ustawy o VAT.

Jednym z warunków jest to, aby podmiot, który chce być przedstawicielem podatkowym, przez ostatnie 24 miesiące nie zalegał z wpłatami z poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie w każdym podatku odpowiednio 3 proc. kwoty zobowiązań podatkowych. Ponadto należy być zarejestrowanym czynnym podatnikiem VAT oraz posiadać uprawnienia do zawodowego wykonywania doradztwa podatkowego.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak zostać przedstawicielem podatkowym
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Kto może zostać przedstawicielem bez uprawnień doradczych
- Jak wyglądają formalności związane z umową
- Jakie dokumenty złożyć w urzędzie skarbowym