1 Ustal, czy możesz odwołać się od nałożonej przez urzędnika grzywny

Grzywną w drodze mandatu karnego można ukarać sprawcę wykroczenia skarbowego. Mandat może nałożyć: upoważniony pracownik urzędu skarbowego, urzędu celnego, inspektor kontroli skarbowej. Dotyczy to sytuacji, gdy osoba sprawcy i okoliczności popełnienia wykroczenia nie budzą wątpliwości i nie ma konieczności wymierzenia kary surowszej niż grzywna. Warunkiem nałożenia kary grzywny w drodze mandatu karnego jest wyrażenie przez sprawcę wykroczenia skarbowego zgody na przyjęcie mandatu. Zgodę tę odnotowuje się na dokumencie mandatu karnego. Mandatem karnym można nałożyć grzywnę w granicach nieprzekraczających podwójnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, czyli w 2011 r. maksymalnie kara może wynieść 2772 zł. Grzywnę należy uiścić w terminie 7 dni od daty przyjęcia mandatu.

Wniosek o uchylenie prawomocnego mandatu karnego w postępowaniu karnym skarbowym może złożyć osoba, na którą nałożono mandat karny za czyn niebędący wykroczeniem skarbowym. W takim wypadku mandat podlega niezwłocznie uchyleniu, przy czym konieczny jest wniosek ukaranego.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji artykułu dowiesz się więcej na temat:

- Jaki jest termin do złożenia wniosku o uchylenie kary

- Jak napisać wniosek do naczelnika urzędu skarbowego

- Jak przebiega postępowanie o uchylenie mandatu przed sądem

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak występować o uchylenie mandatu karnego.