Kiedy należy pobrać podatek dochodowy od dywidend

Przychody z dywidend są opodatkowane w sposób ryczałtowy. Oznacza to, że spółka wypłacająca dywidendę jest płatnikiem podatku, a odbiorca dywidendy otrzymuje należność pomniejszoną o należny 19-proc. podatek.

Płatnik w terminie wypłaty należności pobiera podatek, a następnie w terminie do 7 dnia następnego miesiąca wpłaca ten podatek na rachunek właściwego urzędu skarbowego. Jednak w niektórych przypadkach możliwe jest zastosowanie zwolnienia od podatku.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 10, art. 19, art. 21-22, art. 26 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.).

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Czy dokonaną wypłatę trzeba udokumentować przed urzędem

Jakie informacje należy przekazać polskiemu odbiorcy dywidendy

Jakie dokumenty składać przy wypłacie zagranicznemu podmiotowi

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak spółka rozliczy wypłaconą dywidendę.