Za dwa tygodnie do urzędów skarbowych w całej Polsce będą musiały spłynąć deklaracje dotyczące rozliczenia za 2010 rok. Do 31 stycznia trzeba bowiem złożyć PIT-28. Składają go podatnicy rozliczający się na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Ten sam termin dotyczy podatników opłacających kartę podatkową. Oni wypełniają i składają do urzędu druk PIT-16A.

Przypomnijmy, że osoby fizyczne osiągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej mogą opłacać uproszczony podatek dochodowy w formie:

1) ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,

2) karty podatkowej.

Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej, mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Z kolei osoby duchowne, prawnie uznanych wyznań, opłacają zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów osób duchownych.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Rozliczenia przedsiębiorcy

Sposobu złożenia PIT

Ryczałtu z najmu

Odliczeń od przychodu

Wypełnienia PIT-28

Zasad rozliczania dla karty podatkowej

Deklaracji PIT-16A

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Rozliczenie ryczałtu ewidencjonowanego i karty podatkowej za 2010 rok.