1 Sporządź wykaz składników majątku na dzień likwidacji firmy

Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z 25 listopada uchyla obowiązek sporządzania przez podatników prowadzących działalność gospodarczą remanentu likwidacyjnego i opodatkowania 10-proc. stawką ryczałtową.

Od przyszłego roku w przypadku likwidacji działalności gospodarczej, w tym także w formie spółki niebędącej osobą prawną, lub wystąpienia wspólnika z takiej spółki należy sporządzić wykaz składników majątku na dzień likwidacji działalności gospodarczej lub na dzień wystąpienia wspólnika z takiej spółki. Dochód powstanie dopiero z chwilą zbycia tych składników.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak rozliczyć likwidację firmy.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz TRZY pozostałe porady:
2 Wyszczególnij w sporządzonym wykazie odpowiednie informacje
3 Ustal dochód przy zbyciu składników majątku firmowego
4 Zrezygnuj z ustalania dochodu ze zbycia składników po upływie 6 lat