Przedsiębiorcy rozliczający uzyskiwane przychody na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych składają zeznanie roczne na druku PIT-28. Czas na jego złożenie mają do 31 stycznia roku następnego po roku, którego dotyczy rozliczenie. W rozliczeniu za 2010 rok będzie to poniedziałek 31 stycznia 2010 r.

Co istotne, przychodów opodatkowanych w formach zryczałtowanych nie łączy się z przychodami (dochodami) z innych źródeł podlegających opodatkowaniu na podstawie ustawy o PIT.

Przepisy ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym nie definiują przy tym, co należy rozumieć pod pojęciem przychodów z działalności gospodarczej, lecz odsyłają w tej mierze do przepisów ustawy o PIT.

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji dowiesz się więcej na temat:

Definicji przychodów

Co zrobić w przypadku braku przychodu

Przychodu należnego

Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie przychody wykazuje się w PIT-28.