Obecnie nieodpłatne przekazania towarów, jeżeli dokonywane są na cele związane z prowadzoną przez podatnika działalnością gospodarczą, nie podlegają opodatkowaniu. Co prawda czasem organy podatkowe próbują to kwestionować, ale brzmienie przepisów jest jasne, a linia orzecznictwa sądów administracyjnych w tej mierze zupełnie jednolita.

Należy jednak zauważyć, że polska ustawa, niewątpliwie niezmiernie dla podatnika korzystna, nie jest jednak zgodna w tej mierze z Dyrektywą 112. Zgodnie z dyrektywą (a w zasadzie z jej interpretacją dokonaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE w wyroku w sprawie C-48/97 Kuwait Petroleum) opodatkowaniu powinno podlegać zawsze przekazanie nieodpłatne towarów z wyjątkiem jedynie przekazań prezentów o małej wartości i próbek. Dziś niezgodność ta nie ma szczególnego znaczenia, bo w przypadku gdy państwo członkowskie dokona nieprawidłowej implementacji dyrektywy do porządku krajowego, organ administracji nie może się powoływać na dyrektywę, gdy prawo wewnętrzne stanowi inaczej. Innymi słowy, jeżeli polska ustawa zawiera rozwiązania korzystniejsze niż dyrektywa, polski podatnik może się opierać na polskiej ustawie, a niezgodność z dyrektywą nie może stwarzać dla niego żadnych negatywnych konsekwencji.

To jednak ma się zmienić. W projekcie nowelizacji z 26 listopada 2010 r. (nowela miałaby wejść w życie od 1 lutego 2011 r.) minister finansów proponuje taką zmianę przepisu art. 7 ust. 2 ustawy o VAT, która doprowadzi do opodatkowania wszelkich nieodpłatnych przekazań towarów przez podatnika, bez względu na to, czy przekazania te będą miały związek z prowadzoną działalnością, czy też nie. Poza zakresem opodatkowania pozostaną więc jedynie przypadki, gdy przedmiotem nieodpłatnego przekazania będą prezenty o małej wartości, próbki i drukowane materiały reklamowe i informacyjne. Podatnicy, którzy przekazują dużo towarów o charakterze reklamowym, muszą mieć na względzie tę zmianę.