Kiedy towar może się znaleźć w depozycie celnym

W depozycie celnym składuje się towary niewspólnotowe przed uzyskaniem przez nie przeznaczenia celnego. Mogą być też złożone towary wspólnotowe niedopuszczone do wywozu, jeżeli cofnięcie towarów odpowiednio poza obszar celny Wspólnoty lub na ten obszar albo ich złożenie w magazynie czasowego składowania jest niemożliwe lub utrudnione. W depozycie mogą być także złożone towary zajęte w celu uregulowania ich sytuacji. Służba celna umieszcza tam też towary zatrzymane bądź zajęte.

To jest tylko część artykułu, zobacz pełną treść w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jak złożyć rzecz w depozycie celnym.
W pełnej wersji artykułu znajdziesz odpowiedzi na pytania:
- Kiedy organ celny może odmówić przyjęcia przedmiotu
- Jak organ celny będzie przechowywał składowany towar
- W jaki sposób odbierać towar znajdujący się w depozycie