Czy darowizna sprzętu stanowi przychód

W ramach projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przewidziane jest przekazanie osobom pełniącym funkcję rodzin zastępczych wsparcia materialnego w postaci AGD do 1,5 tys. zł dla rodziny. Środki na realizację projektu pochodzić będą w części z budżetu państwa, w części z budżetu powiatu. Czy przekazanie AGD stanowi przychód dla otrzymujących tę pomoc?

Czy dopłata do biletów jest opodatkowana

Podatnik w ramach działalności kulturalnej, sportowej i turystycznej, na podstawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, dofinansował pracownikom bilety do kina i teatru. Wartość biletów na jednego pracownika mieściła się w kwocie wolnej od podatku, tj. 380 zł. Dofinansowania w całości były pokrywane ze środków funduszu socjalnego. Czy takie dofinansowanie należy traktować jak świadczenie rzeczowe?

Czy przepisy określają wartość świadczeń

Spółka zastanawia się nad wykupieniem dla swoich pracowników abonamentów medycznych i ubezpieczeń na życie. Nie wiem jeszcze, czy całość świadczeń sfinansuje, czy koszty zostaną podzielone na pracownika i firmę. Czy przepisy określają, jak ustalić wartość takich świadczeń?

Czy darowane środki higieny opodatkować

Z kodeksu pracy wynika, że pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom odpowiednie urządzenia higieniczno-sanitarne oraz dostarczyć środki higieny osobistej. Podatnik realizując te obowiązki, w regulaminie pracy określił rodzaj i ilość takich środków przekazywanych pracownikom. Czy od wartości wydanych środków higieny osobistej (mydło i ręcznik) należy pobierać zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych?

Czy świadczenia w naturze to przychód

W zamian za regulowanie opłat eksploatacyjnych, przeprowadzanie bieżących napraw i remontów oraz opiekę nad mieszkaniem podatnik zawarł umowę użyczenia lokalu mieszkalnego z osobą z dalszej rodziny. Wszystkie opłaty związane z mieszkaniem reguluje korzystający z lokalu. Czy u podatnika powstanie przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń?

Czy wycieczka jest zwolniona z podatku

Nadleśnictwo organizuje wycieczkę dla pracowników i ich rodzin. Wycieczka finansowana jest z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a 10 – 30 proc. wartości wycieczki pokrywa pracownik. Czy dofinansowanie wycieczki jest świadczeniem rzeczowym?

To jest tylko część artykułu. W pełnej wersji poznasz odpowiedzi na powyższe pytania. Zobacz pełną treść artykułu w e-wydaniu Dziennika Gazety Prawnej: Jakie konsekwencje w podatkach wywołują świadczenia rzeczowe.