PORADA

Inwestor rozbudował dom jednorodzinny o jedną kondygnację i klatkę schodową. Inwestycja wymagała pozwolenia na budowę. Podatnik jednocześnie poniósł wydatki na remont, niewymagający pozwolenia na budowę, tj. wymianę instalacji grzewczej, wodnej i kanalizacyjnej w całym domu.

Podatnik pyta, czy istnieje możliwość realizacji jednoczesnego zwrotu części VAT na materiały budowlane z tytułu budowy i remontu w ramach jednego wyższego limitu.

- Biorąc pod uwagę treść przepisów w zakresie zwrotu VAT, nie ma możliwości zakwalifikowania wydatków poniesionych na remont dotychczasowej części budynku jako związanych z jego rozbudową - mówi Marcin Sikora, doradca podatkowy w Kancelarii Prawno-Podatkowej Sikora i Wspólnicy.

Ekspert wyjaśnia, że ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r. nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) przewiduje inny limit zwrotu w odniesieniu do inwestycji związanych z wydatkami wymagającmi pozwolenia na budowę oraz inny do wydatków takiego pozwolenia niewymagających.

- Remont tej części budynku, który nie jest przedmiotem pozwolenia na budowę, powinien zostać zaliczony do tej drugiej kategorii wydatków objętych odrębnym limitem - podkreśla Marcin Sikora. Ekspert zwraca przy tym uwagę, że podatnik może złożyć jeden wniosek o zwrot, w którym konieczne będzie rozdzielenie poniesionych wydatków na związane z rozbudową oraz dotyczące remontu.

- Ponadto, we wniosku należy zawrzeć oświadczenie o zakresie przeprowadzonego remontu - wskazuje Marcin Sikora.

Ważne!

Od 1 stycznia 2008 r. obowiązują pięcioletnie limity zwrotu części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych. Termin ten liczy się od daty złożenia przez podatnika pierwszego wniosku o zwrot VAT