PORADA

Wspólnota mieszkaniowa posiada nie tylko lokale mieszkalne, ale także użytkowe. Ma wątpliwości, czy i w jakim zakresie powinna rozliczyć się z podatku.

Jak zauważa Honorata Green, doradca podatkowy, partner w firmie KPMG, dochody wspólnot mieszkaniowych - co do zasady - są zwolnione z podatku dochodowego od osób prawnych. Jednak nie zawsze.

- Jeśli dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi zostaną przeznaczone na inne cele niż utrzymanie tych zasobów, to podlegają one opodatkowaniu CIT - wyjaśnia ekspert. Również dochody wspólnoty niebędące wynikiem działalności w zakresie gospodarki zasobami mieszkaniowymi powinny być opodatkowane i to bez względu na to, czy zostały przeznaczone na utrzymanie mieszkań czy też nie.

Honorata Green tłumaczy, że zgodnie z interpretacją ogólną ministra finansów z 5 marca 2008 r. uzasadnione jest rozumienie pojęcia zasoby mieszkaniowe nie tylko jako obejmującego lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia i urządzenia wchodzące w skład budynku mieszkalnego lub znajdujące się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiające dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniające sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie (nr DD6/8213/11/KWW/07/ MB7/82).

W ocenie eksperta tak szeroka definicja pozwala na rozszerzenie znaczenia tego pojęcia o np. piwnice, garaże, balkony, kotłownie, a także budynki administracji wspólnoty.

- Nie jest więc dochodem z gospodarki zasobami mieszkaniowymi podlegającym zwolnieniu np. dochód z najmu lokali użytkowych i dochód przeznaczony na remont takiego lokalu, nawet jeśli został on uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi - podkreśla Honorata Green.