PORADA

Podatniczka zamierza rozpocząć działalność gospodarczą jako osoba fizyczna.

- Czy muszę dokonać rejestracji dla celów VAT na początku działalności? Czy rejestracja zawsze jest obligatoryjna? - pyta czytelniczka w liście do redakcji GP.

Odpowiadając na zadane pytanie, trzeba zaznaczyć, że zgłoszenia dokonuje się poprzez złożenie prawidłowo wypełnionego formularza VAT-R. Procedura rejestracji kończy się wydaniem potwierdzenia zarejestrowania podmiotu jako podatnika VAT. Warto zatem zauważyć, że w tym zakresie nie są wydawane decyzje podatkowe.

Należy zwrócić uwagę, iż zgodnie z treścią art. 113 ustawy o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54 poz. 535 z późn. zm.) podatnicy, którzy są podmiotowo zwolnieni od VAT lub prowadzona przez nich działalność gospodarcza polega na wykonywaniu czynności objętych zwolnieniem przedmiotowych, nie mają obowiązku złożenia zgłoszenia rejestracyjnego. Mogą oni zarejestrować się dobrowolnie, jednak czynność ta nie jest obligatoryjna. W sytuacji gdy w którymś momencie podatnicy zwolnieni z VAT zaczną jednak dokonywać sprzedaży opodatkowanej, będą zobowiązani do zarejestrowania się na potrzeby tego podatku. Nastąpi to także w sytuacji utraty zwolnienia lub rezygnacji z niego. W przypadku podatników zarejestrowanych uprzednio jako podatnicy zwolnieni, pojawi się także obowiązek dokonania aktualizacji złożonego uprzednio zgłoszenia. Istotne jest zwrócenie uwagi, iż co do zasady, musi to nastąpić w następujących terminach m.in.:

• przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży towaru lub usługi opodatkowanej - w przypadku rozpoczęcia dokonywania tej sprzedaży,

• przed dniem, w którym podatnik traci prawo do zwolnienia podmiotowego, w związku z przekroczeniem limitu 50 tys. zł,

• przed dniem wykonania pierwszej czynności opodatkowanej VAT, w przypadku rezygnacji ze zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust. 9.