PORADA

Czy osoby pozostające w związku małżeńskim wnioskujące o zwrot części VAT zawartego w cenie materiałów budowlanych muszą dysponować fakturami wystawionymi na oboje małżonków - pyta nas jeden z czytelników. Wiktoria Cieślikowska, konsultant podatkowy w MDDP Michalik Dłuska Dziedzic i Partnerzy, wyjaśnia, że jeśli o zwrot podatku VAT związanego z budownictwem mieszkaniowym ubiegają się małżonkowie, wniosek może być złożony wspólnie przez oboje małżonków lub przez każdego z nich z osobna. Kwota zwrotu (jak również limit zwrotu) zawsze jednak dotyczy łącznie obojga małżonków.

- Przepisy nie precyzują, czy w przypadku wspólnych wniosków małżeńskich faktura, dokumentująca zakup materiałów, ma być wystawiona na jednego czy też na oboje małżonków. Zatem możliwe jest, aby faktura dokumentująca poniesione wydatki była wystawiona albo na jednego albo na oboje małżonków - tłumaczy Wiktoria Cieślikowska.

Zdaniem naszej rozmówczyni analogiczne zasady obowiązują w przypadku, gdy małżonkowie składają wniosek oddzielnie. Również w tej sytuacji faktura może być wystawiona na jednego z nich lub na oboje małżonków.

- Sposób wystawienia faktury, na jednego lub oboje małżonków, wydaje się bez znaczenia, ponieważ w każdym przypadku obowiązuje jeden limit zwrotu, a składany wniosek musi być podpisany przez oboje małżonków - podkreśla Wiktoria Cieślikowska. Zwraca uwagę, że ustawa o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym (Dz.U. z 2005 r., nr 177, poz. 1468 z późn. zm.) nie uznaje za małżonków osób, wobec których orzeczono separację.