Jeśli tylko domek letniskowy jest trwale związany z gruntem, na którym się znajduje, to jest zaliczany do budynków podlegających opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości. Nie ma przy tym znaczenia fakt zamieszkiwania w nim tylko w okresie letnim. W przypadku gdy z dokumentacji będzie wynikało, że ma on charakter budynku mieszkalnego, to stawka podatku od nieruchomości będzie niższa. Zgodnie z przepisami maksymalnie może ona wynosić 0,59 zł od 1 mkw. Z kolei w sytuacji gdy domek letniskowy zostanie zaliczony do tzw. pozostałych budynków, stawka podatku może wynosić nawet 6,37 zł od 1 mkw.