~ Do tej pory rozliczałam się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. W 2008 r. córka studentka zarobiła około 200 zł na umowę zlecenie wg PIT-11. Czy w dalszym ciągu mogę tak się rozliczać? - pyta abestia na internetowym forum gazetaprawna.pl

Preferencyjne rozliczenie podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci, które osiągnęły już pełnoletność, obwarowane jest szczególnymi warunkami po stronie dziecka. Musi ono się uczyć, a preferencja przysługuje do ukończenia przez nie 25 lat. Ostatni warunek dotyczy wysokości dochodów, które dziecko może uzyskać w roku podatkowym. W przypadku gdy wysokość zarobków dziecka przekroczy wskazany przez ustawodawcę limit, rodzic nie będzie mógł skorzystać ze szczególnego sposobu obliczenia podatku.

Zgodnie z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) limit ten obejmuje dochody opodatkowane na zasadach ogólnych (w tym dochody z umowy zlecenia) oraz dochody kapitałowe, o których mowa w art. 30b ustawy. Łącznie nie mogą one przekroczyć kwoty stanowiącej iloraz kwoty zmniejszającej podatek oraz stawki podatku, określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej (do limitu nie wlicza się renty rodzinnej). W rozliczeniu za 2008 rok limit ten wynosi 3088,68 zł. Córka studentka zarobiła 200 zł, a zatem matka będzie mogła rozliczyć się w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dziecko, pod warunkiem że córka spełnia kryterium wieku.

Córka podatniczki w roku podatkowym uzyskała dochody podlegające opodatkowaniu, zatem jest zobowiązana do złożenia zeznania podatkowego o wysokości dochodów. Dotyczy to również sytuacji, gdy dochód uzyskany nie przekroczył kwoty niepowodującej obowiązku zapłaty podatku. W 2008 roku wynosiła ona 3091 zł. W przypadku córki podatniczki, której zarobki nie przekroczyły powyższej kwoty, pobrana zaliczka zostanie zwrócona jako nadpłata.