PORADA

Podatnik był zameldowany w swoim mieszkaniu przez pięć lat. Po kupnie drugiego wymeldował się z pierwszego. Teraz chce sprzedać pierwsze mieszkanie, korzystając z ulgi meldunkowej. Czy będzie to możliwe?

Niestety nie. Robert Mrówka, doradca podatkowy w Kancelarii Doradztwa Podatkowego i Rachunkowości Dominus podkreśla, że w opisanej sytuacji skorzystanie z ulgi meldunkowej nie będzie możliwe.

- Choć art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy o PIT określający warunki skorzystania z ulgi nie definiuje tego jednoznacznie, przy jego interpretowaniu nie powinno być wątpliwości. Podatnik powinien wykazać, że okres stałego zameldowania, warunkujący możliwość skorzystania z ulgi bezpośrednio poprzedza transakcję zbycia - tłumaczy Robert Mrówka.

Dodaje, że takie stanowisko potwierdza również minister finansów w ogólnej interpretacji w tej sprawie (nr DD2/ 033/0557/SKT/07/1682), w której stwierdził, że okres 12 miesięcy obejmuje (co najmniej) 12 miesięcy wstecz, licząc od daty zbycia.

- Oznacza to, że meldunek i transakcja kupna-sprzedaży powinny następować bezpośrednio po sobie lub też, co można uznać za jeszcze trafniejszą opinię, wymeldowanie i sprzedaż powinny pozostawać w bezpośrednim związku ze sobą. Za taką wykładnią powołanego przepisu przemawia także motyw ustawodawczy - argumentuje Robert Mrówka.

Wprowadzona ulga miała służyć przede wszystkim tym podatnikom, którzy zdecydowali się na sprzedaż mieszkania wykorzystywanego na własne potrzeby, po to, aby uzyskane środki w głównej mierze spożytkować na zakup lub budowę innego lokum. Wprowadzona ulga miała na celu zrekompensowanie korzyści, które dawały zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 32-32a ustawy o PIT, uchylone od 1 stycznia 2007 r.