~ Mam pytanie. W 2005 roku odziedziczyłam dom po rodzicach. Teraz chciałabym go sprzedać. Czy jeśli dostałam wcześniej od rodziców 20 tys. zł darowizny (też rok 2005), to zapłacę teraz podatek z uwagi na to, że nie minęło jeszcze pięć lat, a wszystkie darowizny się sumuje? - pyta alvin na internetowym forum gazetaprawna.pl

Do końca 2006 roku sprzedaż otrzymanego w darowiźnie lub spadku mieszkania, domu czy innej nieruchomości, o której wspomina ustawa o PIT (art. 10 ust. 1 pkt 8), była zwolniona z podatku w każdym przypadku. A zatem gdy ktoś odziedziczył dom czy mieszkanie, mógł go teoretycznie sprzedać bez konieczności płacenia PIT, nawet następnego dnia po odziedziczeniu. Teoretycznie, bo nie udałoby się go sprzedać z uwagi na rozwiązania przyjęte w prawie spadkowym. Nie zmienia to jednak faktu, że takie zwolnienie było. Przypomnę jeszcze tylko, że zwolnienie to wynikało z art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. d) ustawy o PIT (w brzmieniu, jaki miała do końca 2006 roku).

Od 1 stycznia 2007 r. takiego zwolnienia już nie ma. Co gorsza, sprzedając odziedziczoną lub otrzymaną w darowiźnie nieruchomość, trzeba dziś od dochodu z takiej sprzedaży zapłacić 19 proc. podatku. Podatku nie zapłacimy tylko wtedy, gdy sprzedaż nastąpi po pięciu latach od nabycia nieruchomości albo gdy skorzystamy z tzw. ulgi meldunkowej, co wymaga zameldowania się w tej nieruchomości na pobyt stały na co najmniej 12 miesięcy.

Nowe zasady dotyczą jednak tylko nieruchomości nabytych po 1 stycznia 2007 r.

A zatem ze starego zwolnienia korzysta każdy podatnik, który nabył nieruchomość w spadku do 31 grudnia 2006 r. I tu odwołujemy się do ministerialnych wyjaśnień, z których wynika, że w przypadku nabycia rzeczy lub praw majątkowych tytułem spadku za dzień nabycia uznaje się dzień śmierci spadkodawcy. Zgodnie bowiem z art. 924 kodeksu cywilnego spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy, natomiast stosownie do przepisu art. 925 tej ustawy spadkobierca nabywa spadek z chwilą otwarcia spadku. Prawomocne postanowienie sądu stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę (1025 par. 1 k.c.). Jako że z tymi wyjaśnieniami trudno się nie zgodzić, możemy już sobie powiedzieć, że ze starego zwolnienia korzystają wszystkie nieruchomości odziedziczone w ramach spadków otwartych do końca 2006 roku. W konsekwencji, jeżeli spadkodawca zmarł przed 1 stycznia 2007 r., przy sprzedaży odziedziczonej po nim nieruchomości spadkobierca korzysta ze zwolnienia z PIT niezależnie od tego, kiedy taką nieruchomość sprzeda. A to oznacza, że przytoczone w pytaniu kwoty nie mają żadnego znaczenia. Tym bardziej że są to kwoty dotyczące podatku spadkowego, a nie PIT.