~ Proszę o sprecyzowanie nowych przepisów w zakresie zapłaty PIT od sprzedaży mieszkania. Czy przepisy znowelizowanej ustawy o PIT dotyczą tylko mieszkań nabytych po 1 stycznia 2009 r. oraz takich, w których jest się zameldowanym od minimum 12 miesięcy, czy też wszystkich nabytych do 31 grudnia 2008 r. oraz takich, w których nie jest się zameldowanym? Ja kupiłem mieszkanie w 2008 roku i nie jestem w nim zameldowany - pyta bluesso na internetowym forum gazetaprawna.pl

Od 1 stycznia 2009 r. w przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązuje ulga mieszkaniowa. Polega ona w uproszczeniu na tym, że podatnik, który przychód ze sprzedaży nieruchomości przeznaczy na inny cel mieszkaniowy (wymieniony w ustawie o PIT) w ciągu dwóch lat, nie będzie musiał od uzyskanego z takiej transakcji dochodu płacić 19-proc. PIT. Jednak ulga ta ma zastosowanie tylko do przychodów ze sprzedaży nieruchomości nabytych od 1 stycznia 2009 r.

Oznacza to, że w sytuacji przedstawionej przez podatnika, nie może on skorzystać z nowej ulgi mieszkaniowej. Tu bowiem znajdą zastosowanie przepisy ustawy o PIT, obowiązujące do 31 grudnia 2008 r. Sposób rozliczenia PIT przychodów ze sprzedaży nieruchomości zależy bowiem od daty jej zakupu.

Jeśli czytelnik sprzeda kupione w 2008 roku mieszkanie przed upływem pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie, od uzyskanego przychodu będzie musiał zapłacić 19-proc. PIT. Podatnik nie może bowiem skorzystać z ulgi meldunkowej, bo nie jest zameldowany w tym mieszkaniu. Aby z ulgi meldunkowej skorzystać, należało zameldować się w nieruchomości do 31 grudnia 2008 r.