Podatniczka w rozliczeniu za 2008 rok chce rozliczyć się wspólnie z mężem, który osiągał w 2008 roku dochody w Polsce i Norwegii.

- Mamy odliczenia na ulgę na dzieci i internet. Jakie załączniki do PIT-36 musimy dołączyć - pyta pani Magdalena z Kielc.

W opisanym przypadku podatnicy będą musieli do PIT-36 dołączyć dwa załączniki: PIT/ZG i PIT/O.

Załącznik PIT/ZG to informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym podatku w roku podatkowym. W tym załączniku podatnicy będą musieli podać dane męża jako zarabiającego za granicą, wysokość dochodów zagranicznych i podatek tam zapłacony przeliczony na złote. Co ważne, podatnicy do rocznego PIT-36 nie muszą dołączać dokumentów potwierdzających uzyskanie przez męża podatniczki zarobków zagranicznych. Takie dokumenty oczywiście podatnicy muszą posiadać na wypadek kontroli ze strony urzędu skarbowego. Co więcej, trzeba je przechowywać przez pięć lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Jeśli chodzi o ulgę na dziecko i ulgę internetową, poza wykazaniem tych odliczeń w PIT-36 trzeba wypełnić załącznik PIT/O, który jest informacją o odliczeniach od dochodu (przychodu) i podatku. W rozliczeniu za 2008 rok ulgę internetową trzeba wykazać w poz. 21 (podatnik) i poz. 22 (małżonek) PIT/O. Natomiast ulgę na dzieci w poz. 35 (podatnik) i poz. 36 (małżonek) PIT/O.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 26 ust. 1 pkt 6a, art. 27f, art. 45 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).

• Art. 70 par. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.).