Podatnik w 2008 roku nie pracował. Uzyskał jedynie odszkodowanie zasądzone wyrokiem sądu od dewelopera w związku z zawartymi w umowie zakupu nieruchomości niedozwolonymi klauzulami umownymi.

- Czy muszę złożyć zeznanie podatkowe i wykazać kwotę otrzymanego odszkodowania - pyta pan Marcin z Wrocławia.

Nie, w opisanej sytuacji podatnik nie będzie musiał rozliczać podatku dochodowego i składać zeznania rocznego.

Podatnicy podatku dochodowego, którzy uzyskują przychody w trakcie roku podatkowego, są zobowiązani do rozliczenia ich z urzędem skarbowym.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem tych wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT. W przepisach tych zostały wymienione przychody zwolnione z podatku. Opodatkowaniu nie podlegają również dochody, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

We wszystkich tych przypadkach nie ma obowiązku rozliczenia z fiskusem i składania rocznego zeznania podatkowego.

W opisanym przypadku odszkodowanie przyznane wyrokiem sądu będzie wolne od podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b) ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatnik nie musi zatem płacić podatku od przychodów uzyskanych z tego tytułu, nie ma także obowiązku ich wykazywania w rocznym zeznaniu podatkowym. Ponieważ w 2008 roku były to jedyne przychody podatnika, nie będzie on w ogóle musiał składać rocznego zeznania PIT za ubiegły rok.

PODSTAWA PRAWNA

• Art. 9 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).