~ Proszę jeszcze raz o wytłumaczenie mi, czy zapłacę podatek czy nie i do kiedy będę musiała go zapłacić na konkretnym przykładzie. Bo jak czytam te przepisy i artykuły, to już nie wiem, co myśleć. Spadek (dom + działkę) otrzymałam w listopadzie 2007 r., nie jestem tam zameldowana. Chcę sprzedać nieruchomość w połowie stycznia 2009 r. I jak się nadarzy okazja, kupić mieszkanie na wiosnę 2009 r. - prosi czytelniczka na internetowym forum gazetaprawna.pl

Jeśli sprzedaż domu nabytego w spadku w 2007 roku nastąpi przed upływem pięciu lat, a podatnik nie był w nim zameldowany przez co najmniej rok, to od dochodu z takiej sprzedaży trzeba będzie zapłacić podatek. Dlaczego? Po pierwsze, sam fakt otrzymania w spadku domu i działki nie rodzi żadnych skutków w zakresie PIT (może natomiast w zakresie podatku od spadków). Po drugie, fakt, że nastąpiło to w 2007 roku, oznacza, że niezależnie od tego, kiedy i w jakiej formie nastąpi zbycie tej nieruchomości, zawsze zastosowanie znajdą przepisy ustawy o PIT obowiązujące od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2008 r.

W tym okresie obowiązywały dwa zwolnienia: tzw. ulga mieszkaniowa oraz zwolnienie dla sprzedaży dokonywanej po upływie pięciu lat. Przy czym okres ten wyznaczany jest w ten sposób, że jest to okres pięciu lat liczonych od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie. Z ulgi meldunkowej można było korzystać pod warunkiem zameldowania w domu na okres co najmniej 12 miesięcy na pobyt stały. W tym jednak przypadku tak nie jest. Ze zwolnienia nie można zatem skorzystać. Nie można też skorzystać z drugiego zwolnienia. Jeśli sprzedaż nastąpi w styczniu 2009 r., to od momentu nabycia nie upłynie jeszcze pięć lat. Wniosek: taka sprzedaż będzie opodatkowana.

Podatek wynosi 19 proc. dochodu ze sprzedaży. Z uwagi na to, że dom i działka zostały nabyte w spadku, kosztem będą udokumentowane nakłady, które zwiększyły wartość rzeczy i praw majątkowych, poczynione w czasie ich posiadania, oraz kwota zapłaconego podatku od spadków i darowizn w takiej części, w jakiej wartość zbywanej rzeczy lub prawa przyjęta do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn odpowiada łącznej wartości rzeczy i praw majątkowych przyjętej do opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn.

Nabycie domu i działki w 2007 roku oznacza też, że fakt późniejszego wydatkowania pieniędzy ze sprzedaży nieruchomości na zakup nowego mieszkania nie będzie miał znaczenia dla opodatkowania tej sprzedaży PIT. Zwolnienie związane z takimi wydatkami (dokonanymi w terminie dwóch lat od sprzedaży) dotyczy tylko tych nieruchomości, które nabyte zostały do 31 grudnia 2006 r. oraz od 1 stycznia 2009 r.