~Po raz pierwszy będę rozliczać PIT i mam takie pytanie, czy te kwoty, które są podawane w odliczeniu, ujmuje się całe czy tylko 19 proc. z nich? Najbardziej chodzi mi o ulgę na internet i na leki - pyta askab14 na forum gazetaprawna. pl

Ulga internetowa odliczana jest od dochodu. Nie odlicza się zatem 19 proc. wydatku, tylko dokładnie tyle, ile wydaliśmy na dostęp do internetu, pod warunkiem że jest to nie więcej niż 760 zł. Tyle wynosi bowiem limit tego odliczenia. Co to oznacza w praktyce? Otóż jeżeli wydaliśmy na opłaty za internet w całym 2008 roku 600 zł i mamy na to faktury wystawione na nasze imię i nazwisko i nasz adres zamieszkania (ten, gdzie użytkowany jest internet), odliczymy od dochodu 600 zł. Jeżeli natomiast wydaliśmy na opłaty za internet 800 zł, od dochodu odliczymy tylko 760 zł.

Podobnie jest w przypadku ulgi na leki, chociaż tu i warunki, i limit są zupełnie inne. Cechą wspólną jest to, że odliczenia dokonuje się od dochodu. W przypadku ulgi na leki warunków jest sporo. Przede wszystkim ulga nie przysługuje każdemu, a tylko tym osobom, które posiadają status osób niepełnosprawnych lub mają na utrzymaniu takie osoby niepełnosprawne, których roczne dochody nie przekraczały 9120 zł (dotyczy to przypadków, gdy na takim utrzymaniu są: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe). Odlicza się kwotę, która stanowi nadwyżkę ponad 100 zł, jeżeli w danym miesiącu wydaliśmy na zakup leków więcej niż ta kwota. Jeżeli zatem wydamy w danym miesiącu na leki 250 zł, za ten miesiąc odliczyć możemy 150 zł. Jeżeli wydamy 90 zł, nie odliczymy nic.

Takich rachunków trzeba dokonać dla każdego miesiąca, w którym wydatki na leki były ponoszone. Nadwyżki ponad 100 zł zsumowane z poszczególnych miesięcy odliczamy jedną kwotą od dochodu.

I tu jeszcze dwie ważne uwagi. Po pierwsze, można odliczyć tylko wydatki na zakup takich leków, których stosowanie zalecił lekarz specjalista (recepta od internisty nie stanowi zatem podstawy do odliczenia). Po drugie, lekarz ten zaleci stosowanie tych leków stale lub czasowo. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie rachunku lub faktury z apteki, która lek ten sprzedała.