Podatniczka posiada orzeczenie o całkowitej niezdolności do wykonywania pracy wydane 30 sierpnia 2007 r. Musiała poddać się leczeniu specjalnymi kroplówkami w prywatnej klinice. Posiada rachunki na zakup leków-kroplówek wystawione przez prywatną klinikę na swoje nazwisko. Lekarz specjalista napisał w zaświadczeniu, że podatniczka przyjęła 30 kroplówek z powodu miażdżycy, za które zapłaciła 4,2 tys. zł. Jedna kroplówka kosztowała 140 zł.

- Zapomniałam odliczyć wydatki na zakup kroplówek w rozliczeniu za 2007 rok. Czy mogę to jeszcze zrobić, składając korektę deklaracji - pyta pani Maria z Poznania.

Tak, jest taka możliwość.

Osoby niepełnosprawne mogą odliczyć od dochodu wydatki na cele rehabilitacyjne oraz związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Pełen katalog wydatków podlegających odliczeniu znajduje się w ustawie o PIT. Za wydatki rehabilitacyjne uważa się m.in. wydatki poniesione na leki - w wysokości stanowiącej różnicę między faktycznie poniesionymi wydatkami w danym miesiącu a kwotą 100 zł, jeśli lekarz specjalista stwierdzi, że osoba niepełnosprawna powinna stosować określone leki (stale lub czasowo).

Podatniczka w ramach ulgi rehabilitacyjnej może odliczyć od dochodu wydatki poniesione na zakup kroplówek. Została ona jednak uznana za osobę niepełnosprawną od 30 sierpnia 2007 r. Wobec tego z prawa do odliczenia od dochodu wydatków poniesionych na zakup kroplówek może skorzystać od 30 sierpnia 2007 r. Podatniczka może więc dokonać korekty rozliczenia podatkowego za 2007 rok, odliczając wydatki poniesione na zakup kroplówek od momentu uznania ją za osobę niepełnosprawną.

PODSTAWA PRAWNA

Art. 26 ust. 1 pkt 6 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.).