Firma co roku kupuje prezenty świąteczne dla swoich pracowników. Są to paczki, które nie wiążą się z działalnością przedsiębiorstwa.

- Czy takie przekazanie prezentów jest opodatkowane VAT - pyta pani Malwina z Włocławka.

Tak, takie przekazanie prezentów jest opodatkowane.

Przekazanie paczek (bez względu na ich kwalifikację dla celów CIT i PIT) będzie podlegać, co do zasady, opodatkowaniu VAT należnym jako przekazanie towarów na cele osobiste pracowników (chyba że podatnikowi nie przysługiwało prawo do odliczenia VAT naliczonego przy ich zakupie).

PODSTAWA PRAWNA

Art. 7 ust. 2 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.).