ORZECZENIE

Zapadł niekorzystny wyrok dla właścicieli gruntów pod wyciągi oraz trasy narciarskie i snowboardowe. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kra- kowie (sygn. akt I SA/Kr 1182/07, nieprawomocny) potwierdził, że grunty te wykorzystywane w działalności gospodarczej podlegają podatkowi od nieruchomości według najwyższych stawek.

Jak wyjaśnia Izabela Jaszczołt, menedżer Alma Consulting Group Polska, zgodnie z art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.), opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i budowle będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą.

- Użycie stwierdzenia w posiadaniu określiło ten zakres dość szeroko. Utrwalone orzecznictwo w tej kwestii również wskazuje na fakt, że samo posiadanie wystarczy do opodatkowania całości nieruchomości - wyjaśnia Izabela Jaszczołt.

Dodaje, że podejście profiskalne organów podatkowych jest w tej kwestii poparte szeroko określonym zakresem w ustawie i orzecznictwem. Przywoływany wyrok potwierdza bowiem dotychczasową linię orzeczniczą.

- Wyciągi narciarskie ustawione na gruntach będą podlegały opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości przez cały rok i w pełnej wysokości - potwierdza Izabela Jaszczołt.

Skarżący podkreślał, że ze względu na brak śniegu przez część roku posiadane nieruchomości nie były wykorzystywane. Dowodził zatem, że w tym czasie nie powinien płacić podatku od nieruchomości. Sąd się z tym nie zgodził. Zdaniem sądu nie można przyjąć, że fakt wykonywania działalności gospodarczej jedynie w sezonie zimowym, ze względu na warunki atmosferyczne, powodował konieczność różnicowania stawek opodatkowania wykorzystywanych dla tej działalności obiektów.