Uznać jednak można, że jeśli kara umowna ma związek z zachowaniem albo zabezpieczeniem źródła przychodu, to może być odliczona w rozliczeniach podatkowych.

Za tym drugim poglądem opowiedział się właśnie Naczelny Sąd Administracyjny, który uznał, że zapłata przez podatnika kary umownej, która w efekcie przynosi dla niego pozytywne skutki ekonomiczne, może zostać uznana za koszt uzyskania przychodu.

W rozpatrywanej sprawie spółka zapłaciła karę umowną w zamian za rozwiązanie umowy leasingu.

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że jeśli zapłata taka wiązała się z niższym obciążeniem finansowym podatnika niż spłacanie kolejnych rat lea-singowych, to podatnik ma możliwość uwzględnienia jej w kosztach uzyskania przychodów.

Sąd stwierdził, że zapłata takiej kary jest również korzystna dla budżetu. Gdyby bowiem podatnik dalej płacił raty leasingowe, to zaliczyłby w koszty większą kwotę wynikającą z zawartej umowy.

Sędzia Bogusław Dauter, uzasadniając wyrok, podkreślił, że w sytuacjach ekstremalnych niezapłacenie kary umownej może doprowadzić do zagrożenia egzystencji spółki. Dlatego też w takim przypadku może być ona kosztem podatkowym. Wyrok jest prawomocny.

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 17 stycznia 2012 r., sygn. akt II FSK 1365/10