Organ podatkowy wezwał podatniczkę do wskazania związku poniesionych wydatków na zakup części, akcesoriów do motocykla i odzieży z przychodami spółki. Skarżąca wyjaśniła, że ponieważ na stanie spółki jest motocykl, który jest środkiem transportowym i służy do przemieszczania się do klientów w sposób o wiele szybszy niż przejazd samochodem, jak i w sposób znacznie bardziej ekonomiczny (mniejsze zużycie paliwa), ażeby móc z niego korzystać, zmuszona była do zakupu odzieży motocyklowej oraz akcesoriów: filtra, akumulatora, paska napędowego. Zwróciła ona też uwagę, że motocykl został wprowadzony do ewidencji środków trwałych. Aby z niego korzystać, konieczny był zakup odzieży motocyklowej: obuwia damskiego, kurtki skórzanej, zestawu ochraniaczy, dżinsów, koszulek, rękawic i paska do spodni.

Sąd przyznał rację podatniczce. Wskazał, że skarga jest zasadna w części dotyczącej wydatków poniesionych na niektóre akcesoria do jazdy motocyklem.

WSA stwierdził, że udowodnienie, że w takich wyjątkowych sytuacjach wydatek stanowi koszt uzyskania przychodów, spoczywa na podatniku.

Sąd uznał za niezrozumiałe stanowisko organów podatkowych, które uznały, że skarżąca mogła zaliczyć do kosztów wydatki na: kask, wizjer kasku, filtr oleju, świece, akumulator i olej, natomiast nie pozwoliły na zaliczenie do kosztów wydatków na odzież motocyklową. WSA wyjaśnił, że skoro organy podatkowe uznały, że skarżąca wykorzystuje motocykl w działalności gospodarczej, to niezrozumiałe jest, dlaczego organy nie uznały za koszty uzyskania przychodów wydatków na odzież specjalistyczną motocyklową, w szczególności na nabycie butów, kurtki skórzanej, kamizelki, spodni i rękawic. Sąd zgodził się więc ze skarżącą, że wydatki na nabycie specjalistycznej (ochronnej) odzieży motocyklowej pozostają w związku z osiąganymi przychodami, tym bardziej że odzież motocyklowa różni się istotnie od odzieży standardowej. Na konieczność używania takiej odzieży wskazują również przepisy bhp oraz prawa pracy, które nakazują pracodawcy dostarczanie pracownikowi nieodpłatnie środków ochrony indywidualnej.

Wyrok WSA w Szczecinie z 20 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Sz 60/11, nieprawomocny.

Kosztami są i odtwarzacz w aucie, i ubranie motocyklisty

Dariusz M. Malinowski | doradca podatkowy

Wyrok wzbudził liczne komentarze i kontrowersje, a moim zdaniem jest bardzo jasny i logiczny. Skoro kosztem uzyskania przychodów mogą być odpisy amortyzacyjne (lub jednorazowa amortyzacja) motocykla w działalności gospodarczej, to również zakupy różnego rodzaju akcesoriów winny obniżać podstawę opodatkowania. Możliwość uznania motocykla jako pojazdu wykorzystywanego w działalności oraz odliczania zakupów paliwa potwierdzały wcześniej także organy podatkowe. Przypomnieć można choćby interpretację indywidualną ministra finansów z 22 listopada 2010 r.

Część z zakupionej odzieży jest wręcz obligatoryjna według przepisów o ruchu drogowym (kask), a inne służyć mogą poprawie bezpieczeństwa, komfortu jazdy, czy też wpływać na ochronę przed przeziębieniami. Skoro nie są kwestionowane w samochodach zakupy radioodtwarzaczy, to tym bardziej uzasadniony jest zakup odzieży motocyklowej. Należy uznać go za koszt zabezpieczenia źródła przychodów.