Podatnik zamierzał wnieść do spółki kapitałowej wkład niepieniężny w postaci udziałów w innej spółce. W związku z tą transakcją wystąpił do ministra finansów o wydanie interpretacji, czy przy wniesieniu do spółki kapitałowej wkładu niepieniężnego, którego rynkowa wartość będzie wyższa niż nominalna wartość wydanych w zamian za aport udziałów (akcji), dla podatnika powstanie przychód o wartości nominalnej objętych udziałów (akcji).

W wydanej interpretacji organ stwierdził, że w takiej sytuacji zastosowanie będzie mieć art. 19 ustawy o PIT (t.j. Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 z późn. zm.). Przepis ten uprawnia organ podatkowy do określania przychodu osoby wnoszącej aport o wartości rynkowej obejmowanych udziałów.

Według podatnika przychodem z tytułu objęcia udziałów (akcji) w zamian za wkład niepieniężny będzie nominalna wartość objętych udziałów (akcji), niezależnie od tego, czy wartość ta będzie niższa od wartości rynkowej przedmiotu aportu. Wynika to z art. 17 ust. 1 pkt 9 ustawy o PIT.

Podatnik zaskarżył wydaną interpretację. Sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który przyznał rację podatnikowi i uchylił niekorzystny dla podatnika wyrok sądu pierwszej instancji.

W ocenie Teresy Porczyńskiej, sędziego sprawozdawcy, pogląd o zastosowaniu przepisu dotyczącego możliwości oszacowania wartości praw majątkowych (udziałów) do wartości rynkowej przy obejmowaniu udziałów jest błędny.

Wyrok jest prawomocny.

SYGN. AKT II FSK 2186/09