Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki akcyjnej dotyczącą VAT za listopad 2007 r. Sąd nie zgodził się, że art. 41 ust. 7 i 9 ustawy o VAT (Dz.U. nr 54, poz. 535 z późn. zm.) narusza prawo UE i konstytucyjną zasadę równości. NSA przypomniał, że w przypadku gdy podatnik nie dysponuje dokumentem potwierdzającym wywóz, to w deklaracji za miesiąc, w którym dostawa eksportowa została zrealizowana, nie może wykazać jej jako eksportu opodatkowanego stawką zerową.

– Przepis jest jasny – podkreśliła sędzia NSA Barbara Wasilewska. Podstawą zastosowania zerowej stawki VAT jest otrzymanie SAD. Otrzymanie dokumentu potwierdzającego wywóz towaru poza terytorium Wspólnoty w terminie późniejszym niż upoważnia podatnika do dokonania korekty podatku należnego w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym podatnik otrzymał ten dokument. NSA podzielił stanowisko sądu I instancji, że podatnik dokonuje tej korekty w deklaracji bieżącej.

W przypadku skarżącej właściwym okresem rozliczeniowym do dokonania korekty był grudzień 2007 r., a nie listopad 2007 r. Bo dopiero w tym miesiącu podatniczka otrzymała dokument SAD. Sąd kasacyjny dodał, że linia orzecznicza w spornym zakresie jest jednolita.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 1076/09