Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, która domagała się zwolnienia spod zastawu skarbowego jednej z maszyn. Spółka była w sporze co do zapłaty za towar z kontrahentem, którego majątek zajął fiskus. Sąd przypomniał, że w przypadku żądania wykreślenia wpisu z rejestru zastawów skarbowych istotne jest to, czyją własnością był przedmiot zastawu. Sędzia NSA Włodzimierz Kubiak zauważył, że sąd I instancji dokonał wnikliwej analizy sprawy pod kątem prawa cywilnego i jego wyrok jest w pełni uzasadniony.

Spór w sprawie dotyczył specjalistycznych urządzeń wyposażenia pralni. Organy podatkowe dokonały ich zajęcia i wpisania do rejestru zastawów skarbowych. O wykreślenie wpisu co do jednej z pralko-suszarek wystąpił kontrahent podatnika, który twierdził, że jest jej właścicielem. Okazało się, że spółka, która zalegała z podatkami, nie zapłaciła też całej ceny kontrahentowi.

Sąd I instancji zauważył, że jeżeli wierzyciel odstępuje od umowy tylko co do zaległej części świadczenia, jego oświadczenie woli jedynie modyfikuje treść stosunku prawnego. Spółka mogła odstąpić tylko od świadczeń jeszcze niezrealizowanych, tj. sprzedaży maszyn, za które nabywca nie zapłacił, dostawy tych urządzeń oraz ich montażu. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 1522/08