Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim orzekł, że rada gminy jest uprawniona na mocy art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. nr 121, poz. 844 z późn. zm.) do wprowadzenia jedynie zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości. Uchwała, na mocy której w przypadku określonego rodzaju budynków podstawa opodatkowania (powierzchnia) jest zmniejszana o 45 proc., to zabieg zmierzający do obniżenia podstawy opodatkowania, a co za tym idzie, rozmiaru podatku. Taka uchwała jest więc niezgodna z konstytucją. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym uchwała organu gminy sprzeczna z prawem jest nieważna. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Go 292/09