Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że w przypadku ustanowienia osoby reprezentującej podatnika podczas kontroli organ podatkowy nie może wybierać, komu doręczy upoważnienie. Jeżeli podatnik wyznaczył taką osobę, upoważnienie do kontroli należy wręczyć pełnomocnikowi, a nie kontrolowanemu. W przeciwnym razie kontrola będzie nieskuteczna, a dowody zabezpieczone w trakcie postępowania nie będą mogły być uwzględnione.

Jak wyjaśnił sędzia sprawozdawca Zbigniew Kmieciak, jeśli ustanowiono pełnomocnika do reprezentowania kontrolowanego, upoważnienie do przeprowadzenia kontroli musi być, najpóźniej w terminie trzech dni od dnia wszczęcia kontroli, doręczone właśnie jemu, a nie kontrolowanemu. Słowo reprezentowanie ma inny sens niż zastępowanie. NSA nie zgodził się, że kontrolujący ma pełną swobodę i może wybrać, komu doręczy upoważnienie do kontroli.

Sędzia Kmieciak podkreślił, że podatnik ustanawia stałego pełnomocnika do reprezentowania w trakcie kontroli po to, żeby zabezpieczyć swoje interesy. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 670/08