Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że domek letniskowy może podlegać opodatkowaniu według niższej stawki podatku od nieruchomości jako budynek mieszkalny. O tym, jaką stawkę podatku zastosować, nadal decyduje sposób wykorzystywania domku. Jak wyjaśniła sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka, jeżeli dom letniskowy służy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych podatnika, to podlega opodatkowaniu jak budynek mieszkalny.

W ocenie NSA nowelizacja przepisów prawa budowlanego nie wprowadziła definicji budynku mieszkalnego. Ustawodawca zdefiniował tylko pojęcie budynku. W związku z tym aktualne pozostaje orzecznictwo dotyczące opodatkowania domków letniskowych. Zgodnie z nim to nie dokumenty budowlane, tj. pozwolenie budowlane i przeznaczenie w ewidencji, decydują o stawce podatku.

Spór dotyczył podatku za 2007 rok. Podatniczka kupiła domek letniskowy. Potwierdzał to akt notarialny oraz zapis z ewidencji budynków i gruntów.

Organy podatkowe uznały, że należy płacić wyższą stawkę podatku przewidzianą dla zabudowy rekreacyjnej. Podatniczka podkreślała, że domek jest całoroczny i jest to miejsce jej zamieszkania. Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 542/08