Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu wyjaśnił, czy można korzystać z preferencyjnej, zerowej stawki VAT przy wykonywaniu usług doradztwa parlamentarnego na rzecz posła do Parlamentu Europejskiego.

Jak wskazał sąd, na mocy par. 7c ust. 1 rozporządzenia ministra finansów z 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT (utraciło moc 1 grudnia 2008 r.), 0-proc. VAT stosuje się do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji UE, jeśli instytucja ta przekaże dostawcy lub usługodawcy przed dostawą towarów lub wykonaniem usług: wypełnione świadectwo zwolnienia oraz zamówienie dotyczące towarów i usług wraz z ich specyfikacją.

Sąd stwierdził, że podatnik świadczący usługi doradcze na rzecz posła do Parlamentu Europejskiego nie jest jednak zobowiązany do posiadania świadectwa zwolnienia, bo nie zostało ono dostosowane przez Polskę do potrzeb VAT. Dokument, który mógłby je zastąpić, czyli wspólne świadectwo zwolnienia z VAT i akcyzy, nie zostało opublikowane ani w dziennikach urzędowych UE, ani Polski, a więc nie ma zastosowania. Podatnicy VAT mogą więc stosować obniżoną stawkę podatku do dostawy towarów lub świadczenia usług na rzecz instytucji europejskich. Skarżący poseł nie mógł skorzystać z preferencji, bowiem nie spełnił drugiego warunku, czyli nie posiadał zamówienia wraz ze specyfikacją. Umowa z eurodeputowanym nie może zastąpić zamówienia, ponieważ nie był to dokument wystawiony przez instytucję unijną, za jaką należy uznać Parlament Europejski.

Wyrok jest nieprawomocny.

Sygn. akt I SA/Po 1419/08