ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną spółki, która kwestionowała skutki podatkowe zbiorowego ubezpieczenia płaconego za pracowników. Spółka opłacała składkę zbiorowego ubezpieczenia za pracowników spółki wyjeżdżających w ciągu roku do pracy za granicę. Liczba osób objętych ubezpieczeniem była stała, ale czas pobytu, liczba wyjazdów i wysokość ubezpieczenia była zróżnicowana.

W ocenie NSA, jeśli w ramach składki opłaconej przez pracodawcę można przypisać konkretne kwoty na pracownika, powstaje przychód do opodatkowania np. bezimienna polisa ubezpieczenia OC członków zarządu. Przychodem z nieodpłatnego świadczenia będzie kwota wynikająca z podzielenia ceny zapłaconej za polisę i liczby ubezpieczonych. Przychód powstaje już w momencie wykupienia polisy.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt II FSK 506/08