ORZECZENIE

Kontrola skarbowa u podatnika prowadzącego portal internetowy może też obejmować jego kontrahentów. Sąd orzekł, że istnieje taka możliwość na podstawie art. 13b ustawy z 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (t.j. Dz.U. z 2004 r. nr 8, poz. 65 z późn. zm.). Inspektor kontroli skarbowej może zażądać od kontrahentów podatnika wykonujących działalność gospodarczą przedstawienia dokumentów w zakresie objętym kontrolą u podatnika, w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności. Sąd uznał, że inspektor ma prawo wglądu nie tylko do dokumentów potwierdzających zapłatę prowizji za prowadzone na portalu transakcje, ale również dokumentów potwierdzających transakcje, w których administrator portalu pośredniczył.

Sygn. akt I SA/Sz 174/09, nieprawomocny