ORZECZENIE

Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że brak rejestracji dla celów VAT uniemożliwia skuteczne odliczenie podatku. Sąd nie zgodził się z zarzutami skarżącej spółki, że polskie przepisy wprowadzają dodatkowe, niezgodne z dyrektywą unijną warunki do skorzystania z odliczenia podatku. NSA potwierdził, że odliczenie VAT jest podstawowym uprawnieniem podatnika i pozwala na realizację zasady neutralności. Nie miał też wątpliwości, że podatnik jest kategorią obiektywną zależną od dokonywania określonych czynności.

Sąd nie zgodził się jednak z tym, że brak rejestracji dla celów VAT nie wpływa na prawo do odliczenia. Uprawnienie to może być zrealizowane dopiero wtedy, gdy podatnik jest zarejestrowany. Spółkę w organizacji, która ostatecznie nie powstała, a złożyła deklarację VAT, uważa się za podmiot nieistniejący.

Spółka w deklaracji za wrzesień 2006 r. odliczyła VAT i wykazała jego zwrot na rachunek bankowy. Wcześniej zostało złożone zgłoszenie rejestracyjne i spółce w organizacji został nadany NIP. Jednak w sierpniu sąd gospodarczy nie zarejestrował nowej spółki, bo akt założycielski był nieważny. Miesiąc później została zawarta kolejna umowa spółki i rejestracja się powiodła. Organy podatkowe nie zgodziły się, że podatniczka kontynuuje działalność spółki w organizacji, która została zawiązana w lipcu 2006 r.

W ocenie fiskusa spółka nie była następcą prawnym pierwszej spółki w organizacji. Nowa umowa po odmowie rejestracji w KRS nie była tylko modyfikacją pierwotnej umowy. Dlatego zawiązana ponownie spółka nie mogła korzystać z uprawnień, jakie dawała pierwotna rejestracja dla celów VAT złożona przez pierwszą spółkę w organizacji. Spółka w dacie składania deklaracji VAT-7 za wrzesień 2006 r. była podmiotem niezarejestrowanym dla celów VAT. Ponownej rejestracji spółka dokonała dopiero w kwietniu 2007 r. Takiego samego zdania był NSA i oddalił skargę kasacyjną.

Wyrok jest prawomocny.

Sygn. akt I FSK 603/08