ORZECZENIE

Wspólnicy spółki cywilnej aktem notarialnym z 1997 roku nabyli nieruchomości. W 2002 roku - przed upływem pięciu lat od nabycia - przenieśli nieruchomości na własność spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której byli wspólnikami. Organ podatkowy I instancji wskazał, że każdy z podatników powinien zapłacić zryczałtowany podatek dochodowy z tytułu sprzedaży nieruchomości, a ponieważ dokonano zbycia przed upływem pięciu lat, nie mogą skorzystać ze zwolnienia.

Organ II instancji, rozpatrując odwołanie podatników, przyznał, że nieruchomość jest zorganizowaną częścią przedsiębiorstwa, jednak nie jest to przesłanką do zwolnienia. Podatnicy sprzedali nieruchomość przed upływem pięciu lat, powinni więc zapłacić zryczałtowany podatek zgodnie z ustawą o PIT w brzmieniu obowiązującym do 2007 roku.

Sąd przyznał rację organom podatkowym. Zdaniem WSA, to, że nieruchomość była zorganizowaną część przedsiębiorstwa, nie stanowi przesłanki do zwolnienia z opodatkowania uzyskanego przychodu.

Sygn. akt I SA/Rz 161/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/podatki