ORZECZENIE

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie potwierdził, że podatnik Polski, który nie jest rezydentem Rumunii, osiągający przychody z pracy jako doradca w tym kraju, w którym przebywa dłużej niż 183 dni w roku, podlega opodatkowaniu jedynie w Rumunii. Ponadto, gdyby podatnik uzyskał dochody także w Polsce, będzie musiał rozliczyć się również w kraju. Sąd zgodził się z wykładnią dokonaną przez ministra finansów.

Skarżący domagał się natomiast uznania, że niezależnie od tego, czy osiąga przychody w Polsce, jeśli przebywa w Rumunii dłużej niż 183 dni, nie podlega opodatkowaniu w Polsce, tylko w tym drugim kraju.

W omawianej sprawie zastosowanie miał art. 25 ust. 1 pkt a) umowy między Polską a Rumunią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z 1995 r. nr 109, poz. 530). Sporny przepis określa sposób unikania podwójnego opodatkowania w przypadku osób mających miejsce zamieszkania w Polsce. Jeśli podatnik mieszka w Polsce i osiąga dochód opodatkowany w Rumunii, to taki dochód będzie zwolniony z opodatkowania w Polsce. Z dalszej części tego przepisu wynika, że gdy podatnik osiągnie także dochód w kraju, w którym mieszka, będzie on opodatkowany w tym kraju. Przepis stanowi, że Polska przy obliczaniu podatku od pozostałego dochodu może zastosować stawkę podatkową, która byłaby zastosowana, gdyby zwolniony dochód nie podlegał zwolnieniu.

Sygn. akt III SA/Wa 95/08