ORZECZENIE

Podatnik nabywał przez kilka lat akcje przedsiębiorstwa, którego był pracownikiem. Możliwość nabycia akcji miało kilkuset pracowników przedsiębiorstwa. Następnie doko- nał sprzedaży akcji. Ich wartość w czasie sprzedaży była o jedną trzecią wyższa niż w chwili zakupu. Podatnik zwrócił się z wnioskiem o wydanie indywidualnej interpretacji, pytając, czy musi zapłacić PIT od zysku osiągniętego z tytułu sprzedaży akcji. Zdaniem podatnika akcje zostały kupione w ramach oferty publicznej, co obliguje do zwolnienia z PIT na podstawie art. 52 ust. 1 lit. b) ustawy o PIT.

Organ stwierdził, że oferta sprzedaży akcji była skiero- wana tylko do pracowników przedsiębiorstwa, więc nie spełnia ona warunków sprzedaży publicznej, a co za tym idzie - zwolnienie z PIT jest niemożliwe. Podatnik wniósł skargę do białostockiego WSA. Sąd uznał, iż w przedmiotowej sprawie nie miała miejsca sprzedaż akcji w ramach oferty publicznej. Stwierdził, że dla oceny, czy dana oferta stanowi ofertę publiczną, należy wziąć pod uwagę krąg podmiotów dopuszczonych do zakupu, a nie liczbę osób uczestniczących w transakcji.

Sygn. akt I SA/Bk 529/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24