ORZECZENIE

Organy podatkowe ustaliły wysokość podatku od nieruchomości, przyjmując, że nieruchomość podatnika jest związana z prowadzoną działalnością gospodarczą. Z takim stanowiskiem nie zgodził się podatnik, twierdząc, iż posiadana przez niego nieruchomość nie nadaje się do eksploatacji ze względów technicznych. Dodał również, iż na jej terenie trwają prace modernizacyjne, co dodatkowo wyklucza prowadzenie działalności gospodarczej.

Gdański WSA oddalił skargę, stwierdzając, iż nie było podstaw do opodatkowania nieruchomości według niższych stawek, gdyż podatnik nie wykazał, że nieruchomość nie mogła być wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej ze względów technicznych.

Pomimo że w budynku trwają prace modernizacyjne, fakt ten nie uzasadnia zastosowania niższej stawki w podatku od nieruchomości. W konsekwencji podatek od nieruchomości powinien zostać mu wymierzony według stawki właściwej dla nieruchomości związanej z działalnością gospodarczą.

Sygn. akt I SA/Gd 560/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24