ORZECZENIE

Podatnik pełnił funkcję koordynatora projektu w stowarzyszeniu. W jego ocenie wynagrodzenie z umowy o pracę ze stowarzyszeniem, które uzyskało środki z bezzwrotnej pomocy, było zwolnione z PIT.

Organy podatkowe twierdziły, że program finansowany z bezzwrotnej pomocy nie jest bezpośrednio realizowany przez podatnika, lecz przez zatrudniające go stowarzyszenie. W skardze podatnik wskazywał, że cel i rola projektu są najważniejsze, a sposób przekazania środków na realizację tego celu nie ma znaczenia.

Sąd przyznał rację organom podatkowym, że zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o PIT nie przysługuje, gdyż podatnik nie był osobą bezpośrednio realizującą cel, na który zostały przekazane środki pomocowe.

Sygn. akt I SA/Gd 567/08

Więcej: www.deloitte.com/pl/tax24